+90 (282) 229 22 06

tekog® Kullanım Talimatı

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:
tekog Kullanım Talimatı Nasıldır? tekog Sıvı Organik Gübre Kullanım Oranları, Uygulaması Nasıl Yapılır ve Toprağa Ne Kadar Atılır?

tekog®, ürün bazlı kullanım koşulları aşağıda belirtilmiştir. Bununla beraber tekog® ürün uzmanları tarafından, toprak ve yaprak analizleri incelenerek, araziye özel kullanım şartları kullanıcıya bildirilir.

tekog®, kimyasal bitki besin ürünleri ve ilaçlar ile karıştırılarak da uygulanabilir. Ancak klorlu su ve dezenfektan özelliği olan ürünler ile direk olarak karıştırılıp uygulanmamalıdır. Uygulamada klorsuz kuyu suyu, yeraltı suyu, göl suyu vb. kullanılabilir. Şehir şebeke suyu en az 24 saat dinlendirildikten sonra kullanılmalıdır.

Toprakta dezenfektan kullanılması zorunlu hale gelmiş ise, önce dezenfektan uygulaması yapılır. En az 48 saat geçtikten sonra tekog® uygulanabilir. tekog® uygulamasından hemen sonra dezenfektan uygulanır ise tekog® etkisi ciddi şekilde azalacaktır.

tekog Kullanım Talimatı

tekog Kullanım Talimatı

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:   
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI
Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı + 5 ila +  40 0C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir
* Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.