+90 (282) 229 22 06

Politikalarımız

Politikalarımız: ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 ISG Politikalarımız

 

ISO 9001 Kalite Standartı Politikalarımız

» Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi.
» En üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayarak, sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak.
» Yasal mevzuat ve teknik şartnamelere uygun çalışmak, aldığımız işleri zamanında bitirmek,
» Çalışanlarımızın sürekli gelişmesi için gerekli eğitim desteğini vermek.
» Tüm çalışanların yönetime tam katılımını sağlamak,
» Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek,
» Rakiplerimizden önde olmak, şirketimizin kalite politikasıdır.

ISO 14001 Çevre Politikası

» Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
» Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
» Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
» Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
» Sürekli gelişmeyi sağlamak,
» Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

ohsas 18001 isg politikası

» Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,
» İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili şahısların bilinçlenmesini sağlamak,
» İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
» Yürürlükteki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmak.
» Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmak,
İSG POLİTİKAMIZDIR.